Referat från MMS styrelsemöte den 23 mars 2020

Styrelsemöte 2020-03-23:

Det slutgiltiga bokslutet för 2019 visar på ett mycket stort överskott (ca 900 tkr) p g a vår mottagna testamentsgåva. Utan den hade vi gjort ett nollresultat. Ett minusresultat var budgeterat för 2019. Hittills i år har 343 medlemmar betalat in årsavgiften. I Lokalgruppens pågående registreringsarbete återstår ca 100 brittiska LP-skivor. EP-skivornas registrering är påbörjad.

Det nya numret av Marschnytt skickas till tryckeriet 24/3. Innehållet i avtalet mellan MMS och den nya tidningsredaktionen är accepterat men inte påskrivet.

Webbgruppen söker efter en medarbetare med teknisk kompetens och överväger byte av webbhotell. Ett nytt verktyg för webbstatistik har tagits i bruk. P g a coronasituationen råder nyhetstorka och brist på nytt material till webben, sociala medier och Marschbladet. Under tiden ska äldre, intressanta artiklar återpubliceras på webben.

Medaljmäster har börjat leverera vårt stora inköp av medaljer. Prislista för medaljer beslutades.

Livgardet har nu ändrat sig och meddelat att man inte ska genomföra eller medverka i en marschkompositionstävling med anledning av sitt 500-årsjubileum 2021. Vi beslöt att inte driva ett eget tävlingsprojekt.

Med hänsyn till coronaläget beslutade vi skjuta upp årsmötet till hösten. Beslutet ska meddelas på webben, i Marschbladet och i Marschnytt.

I en diskussion om verksamhetsutveckling kom idéer och förslag upp på medarrangörskap vid konserter av befintliga militärmusikkårer, uppsättning av en MMS-musikkår genom rekrytering från några befintliga musikkårer, en sommarkonsert i Skåne med en mindre ensemble samt framtagning av reklammaterial för användning i monter vid konserter och vid andra arrangörers evenemang.

På engelska kommer MMS att kalla sig Swedish Military Music Society.

Nästa styrelsemöte hålls 27/4.

 

Hans Nordmark

Ordförande