Försvarsmaktens ceremonier och beridna vaktparader ställs in

Bildtext: Beriden vaktparad med Livregementets dragoner (K 2), ca 1909-1915. Fotograf: Okänd / Armémuseum

 

De ceremoniella delarna av högvakten kommer att ställas in från den 15 april tills vidare med anledning av coronavirusets spridning. Detta innebär också att Försvarsmaktens och allmänhetens traditionella firande av H.M. Konungens födelsedag på Kungliga slottets yttre borggård den 30 april inte genomförs. Högvakten genomförs med begränsad musikmedverkan. Läs mer detaljer på Forsvarsmakten.se

 

Historik om den beridna vaktparaden

Premiären för den beridna vaktparaden gick av stapeln den 15 november 1906 med Livregementets dragoner (K 2) och har således pågått i 114 år. Fram till 1928 delade Livgardet till häst (K 1) och K 2 på uppgiften växelvis, med K 1:s och K 2:s sammanslagna musikkårer i täten. Den 4 januari 1928 slogs K 1 och K 2 ihop och bildade Livregementet till häst (K 1) och fortsatte med beridna vaktparader med start 9 januari 1928 som nytt regemente.Den beridna vaktparaden har genomförts varje år sedan dess med undantag för beredskapstiden runt andra världskriget. Från 2 maj 1940 genomförde K 1 sina högvakter till fots i fältuniform m/39 med stålhjälm och gasmask, ibland utan musikkår. Några beridna vaktparader genomfördes dock under krigets senare del, fortsatt i fältuniform. Den 6 juni 1946 genomfördes för första gången på flera år en beriden vaktparad i uniform m/1895 (”m/ä”). Samma år red man några beridna vaktparader i uniform m/1895 för en filminspelning, varpå man därefter återgick till uniform m/39. Först från 1948 började man återigen använda uniform m/1895 vid de ännu sällan förekommande beridna vaktparaderna.

(Källa: Boken “K 1 1928-2000”)