Viktig information ang. årsmötet 26 april

På grund av Covid-19 har styrelsen beslutat att skjuta upp årsmötet, som var tänkt att hållas den 26 april, till obestämd tidpunkt i höst. Samfundet bevakar noga de rekommendationer ang. Covid-19, som kommer från regeringen och myndigheter.

 

Stockholm den 23 mars,

Styrelsen