Sökes: Tekniskt kunnig medarbeterare till webbgruppen

Vill du vara med och utveckla samfundets nätnärvaro? Nu söker vi i webbgruppen någon som är bra på den tekniska delen av att driva en webbsida. Vi i webbgruppen brinner för att dels vara ett ansikte för samfundets verksamhet utåt men också för att kunna erbjuda alla medlemmar tillgång till allt som samfundet har i sina arkiv och övriga tillgångar – här kan nämnas diverse notmaterial, CD-register osv.

Det senaste året har webbgruppen utökats och vi är idag ett gäng som är utspritt i såväl ålder, geografi och intressen med det gemensamma att vi vill erbjuda en så bra webbtjänst som möjligt till alla intresserade. Det som har uppdagats är att vi saknar någon som är riktigt vass på den tekniska delen av att driva en webbtjänst – kontakter med webbhotell, utvärdering av verktyg, införande av nya tjänster, förbättra prestanda på webbsidan osv. Därför söker vi nu någon som:

  • Har erfarenhet av att tekniskt driva webbsida
  • Kan WordPress med tillägg och tekniska inställningar
  • Har erfarenhet av kontakter med webbhotell och leverantörer
  • Delar vårt intresse för militärmusik

Om du är intresserad av att hjälpa till  – eller vet någon som skulle passa; hör av dig till Webmaster Ossian Edlund

Webbgruppen