Referat från MMS styrelsemöte den 24 februari 2020

Även februari månads styrelsemöte var långt och omfattande. Bokslutet för 2019 visar på en vinst på ca 17 000 kr, beroende på testaments- och minnesgåvor. Utan dessa pengar hade vi gjort ett nollresultat. Hittills i år har 207 medlemmar betalat in medlemsavgiften. I det pågående registreringsarbetet återstår f n ca 200 LP-skivor, några hundra EP-skivor, tusentals ”stenkakor” och många bilder.

Diskussioner/Förhandlingar pågår med Marschnytt-redaktionen om ett avtal för den fortsatta tidskriftsproduktionen. Webbgruppen har tagit fram nya rutiner för säkerhetskopiering. Webben redigeras med Worldpress. Tekniska insatser behövs för webbstrukturen och för att förenkla webbredaktionens arbete, och vi ska börja med att fråga om denna kompetens finns bland våra medlemmar. Facebookgruppen för våra medlemmar är igång. Redaktören för Marschbladet önskar fler bidrag från hemvärnsmusikkårerna. Styrelsen beslutade i 12 medaljärenden (nomineringar) och om kompletteringsinköp av medaljer. Vi har fått ”flyt” i medaljhanteringen.

Livgardet har svarat positivt om samarbete kring en marschkompositionstävling med anledning av sitt 350-årsjubileum 2021. Förslaget om att tillgängliggöra militära signaler togs upp igen. Vi ska undersöka om vi kan göra en egen inspelning, som kan omvandlas till mp3-filer och publiceras på webbsidan. Årsmötet, som hålls söndagen 26/4 kl 13:00-15:00 i Hartwickska huset på Södermalm i Stockholm, förbereddes. Efter stämman talar musikdirektör Torgny Hanson om ”Militärmusiken som konstform”. Nästa styrelsemöte: 23/3.

Hans Nordmark

Ordförande