Referat från MMS styrelsemöte den 25 maj 2020

Styrelsemöte 2020-05-25

Hittills i år har 432 medlemmar betalat in årsavgiften. Genomgång av den skänkta skivsamlingen från Lars Stolt och utmönstring av dubbletter däri pågår.

Höstnumret av MarschNytt ska ha marint tema. Sökandet efter en teknisk medarbetare för webben har ännu inte lett till resultat. Ett nytt nummer av MarschBladet kommer ut under juni. Ett medaljärende beslutades, men det är svårt att hitta tillfällen för medaljutdelning. Vi beslutade köpa in 40 Ivar Widner-medaljer (guld och silver) samt 100 föreningsnålar. Alla medaljer från Medaljmäster är levererade.

Delar av Daniel Smedbergs notmaterial, svenska militärmarscher i redigerade versioner, som erbjudits MMS, finns också publicerade av Kungliga Musikaliska Akademien nu. MMS ska söka medlemskap i Ax, Kulturorganisationer i samverkan och i Föreningen Svensk Blåsmusik. Under förutsättning att blåsmusikfestivalen i Linköping 17 – 20/9 genomförs, och att vi hinner få fram marknadsföringsmaterial, ska MMS vara representerade där.

Bland de fem framtagna utvecklingsprojekten prioriterades följande 1/ Projektet Utgivning av marscher av kvinnliga tonsättare i samarbete med SOF och AMK ska drivas. 2/ Projektet Utgivning av marscher i förenklade instrumentationer för ungdoms- och amatörmusikkårer ska utredas och preciseras. 3/ Projektet Militärmusiklexikon ska utredas och preciseras. 4/ Projektet Bok om svensk militärmusikhistoria och 5/ Projektet Återkommande marschkompositionstävlingar går vi inte vidare med just nu.

Inspelning av militära signaler för publicering på hemsidan är på gång. Sam Rydbergsdagen ska firas 25/10 med hjälp av en mässingssextett, eventuellt i samband med årsmöte. Detta är under förutsättning av lättnader i mötesrestriktioner. Beslut senast i september. MMS-artikeln på Wikipedia är uppdaterad.

Nästa styrelsemöte: 17/8.

Hans Nordmark

Ordförande