Referat från MMS styrelsemöte den 27 april 2020

Styrelsemöte 2020-04-27

Efter bokslutet för 2019 har få transaktioner genomförts. Föreningen ska söka bankråd för placering av sina tillgångar. Hittills i år har 417 medlemmar betalat in årsavgiften. Alla ursprungliga LP-skivor är registrerade, men en ny skivdonation väntar på att sorteras och registreras. De flesta av EP-skivorna är nu registrerade.

Marsnumret av MarschNytt har nyligen distribuerats och har fått uppskattning från flera håll. Eventuellt kommer annonser i tidningen att börja säljas mot provision. Sökandet efter en teknisk medarbetare för webben har ännu inte lett till resultat. Uppdatering av webbens förstasida pågår. Våra webbartiklar läses av ca 400 personer. Fler artiklar till webben efterlyses nu i pandemitider. En infosida på engelska är under utveckling. Korta och långa artiklar samt filmer kan nu publiceras på Instagram. MarschBladet utkom senast 27/3. Det ges ut med ca 4 nummer/år. Ett stort antal medaljer har inkommit, så vår medaljförsäljning ska börja marknadsföras.

MMS överväger medlemskap i Föreningen Svensk Blåsmusik. Beslut ska fattas vid nästa styrelsemöte. Armémuseum har svarat att gården kan ställas till förfogande för utomhuskonserter, men i övrigt är man inte intresserad av medarrangörskap för marschkonserter. En diskussion om principer för fördelning av information på våra respektive medier påbörjades.

Förslag till utvecklingsprojekt har inkommit från vår slutna Facebookgrupp. Styrelsen beslöt utreda följande förslag: 1/ Utgivning av marscher av kvinnliga tonsättare i samarbete med SOF. 2/ Bok om svensk militärmusikhistoria. 3/ Utgivning av marscher i förenklade instrumentationer för ungdoms- och amatörmusikkårer. 4/ Militärmusiklexikon. 5/ Återkommande marschkompositionstävlingar.

En CD med gamla inspelningar av Svea Livgardes musikkår, tillsammans med texthäfte och innehållsförteckning, har tagits fram och ska säljas i vår webbshop. Inspelningarna är överföringar från stenkakor. Eventuellt ska vi börja sälja slipshållare och manschettknappar. Utredning av detta pågår.

Nästa styrelsemöte: 25/5.

Hans Nordmark

Ordförande