Sammanfattning från senaste styrelsemötet

Styrelsemöte 2019-11-25

Det här var årets sista styrelsemöte, vilket inleddes med en ekonomirapport. Bokslutsprognosen för 2019 pekar på ett underskott på ca 10 000 kr, vilket var budgeterat. Medlemsrapporten berättade att vi har 492 medlemmar, som har betalat årsavgiften. Lokalgruppen har registrerat allt notmaterial, all litteratur och alla CD-skivor. Några hundra vinylskivor återstår att hantera. MarschNytt nr 2/2019 ska komma ut i månadsskiftet november-december, enligt redaktörerna, och ett nytt MarschBlad i december. Styrelsen beslutade om inköp av medaljer och i enskilda medaljärenden. En av MMS galjonsfigurer under många år, Bo Sten, gick nyligen bort och planering för medverkan med blåsorkester vid begravningen gjordes. MMS är angiven som gåvomottagare i Bos dödsannons. Ännu inget svar angående medarrangörskap för MMS musikkår och marschkompositionstävling. Vi vill utöka innehållet i kalendariet på webbsidan och Hemvärnets Centrala Musikråd ska kontaktas för att få inrapportering om kommande konserter, event mm från landets hemvärnsmusikkårer.

Hans Nordmark

Ordförande