Högvakt – Hvmk Blekinge

Helgen 20-21 oktober genomförde Hemvärnets Musikkår Blekinge Vaktparad med Högvaktsavlösning i Stockholm under ledning av Hemvärnstrumslagare Lars-Johan Svensson. Vaktstyrkan bestod bägge dagarna av soldater ur Livgardet. Under lördagens vaktparad spelades “På post för Sverige” av Sam Rydberg och “Göta Signalregementes marsch” (Svensk Militärmarsch) av Oswald Brodin. Under söndagens vaktparad spelades “Narviksgutten” av Ivar Widner och “Kalmarbrigaden” av Ingemar Badman. På slottet framfördes utöver regementsmarscherna “Svea Livgardes Defileringsmarsch” av Ille Gustafsson och “Svea Livgardes marsch” av Willhelm Körner samt ett kortare konsertprogram under ledning av dirigent Mats Landerman. Under utmarschen spelades “Marinbasens marsch” (Chefsmarsch) av Viktor Widqvist.

Vid pennan: Björn Löwenadler Hemvärnets Musikkår Blekinge

Fotograf: Richard Ekberg