Kungl. Patriotiska Sällskapets guldmedalj i andra storleken för betydande gärning till Nils-Olof Friberg

Under Marinens Musikkårs vänners julkonsert den 15 december 2019 förärades militärmusiker Nils-Olof Friberg, anställd vid Marinens Musikkår i Karlskrona, Kungl. Patriotiska Sällskapets guldmedalj i andra storleken för betydande gärning. Motiveringen löd: ”Han har under sina 42 år vid Marinens Musikkår, med anor från 1680-talet då örlogsstaden Karlskrona grundades, aktivt arbetat för musikkårens överlevnad och utveckling. Musikkåren är en av världens äldsta militärmusikkårer. Då musikkåren varit nedläggningshotad har han under åren 1993, 2006 och 2008 lett överlevnadskampen, med positivt resultat. Kunskap, energi, målmedvetenhet och stor självuppoffring kännetecknar hans insatser.

 

Med bakgrund av detta har Kungl. Patriotiska Sällskapet beslutat att förära Nils-Olof Friberg medalj i guld, andra storleken såsom belöning för betydande gärning.” Kungl. Patriotiska Sällskapets grundades 1766 som ett medborgarinitiativ och fick 1772 kunglig stadfästelse av Gustav III. Sällskapet skulle ägna sig åt att modernisera jordbruket och att skapa incitament för små industrier som kunde ta hand om lantbruksprodukterna. Sällskapet skulle även belöna genom medaljer och priser samt stödja och utveckla genom bidrag. Sällskapet premierar förtjänstfulla insatser i arbets-, närings- och kulturliv genom att dela ut medaljer och bidrar till sociala ändamål, vetenskap och kultur genom sina fonder.

 

Vi på Militärmusiksamfundet önskar Nils-Olof ett riktigt stort Grattis!