Musikkår 2023 – vill du vara med?

Det finns planer på att åter sätta upp en musikkår i samfundets namn för ett projekt under 2023. Styrelsen arbetar med nu med frågan och vill fråga samfundets medlemmar om de är intresserade av att vara med.

Fyll i detta formulär.