Konsert

Succé i Malmö

Militärmusiksamfundet bröt ny mark när dess musikkår för första gången intog Malmö den sista lördagen i maj. Detta var ett projekt med fokus på föryngring och rekrytering som föll väl ut och dirigent Jörgen Flink var mycket nöjd med slutresultatet.